Hur ska en hemsida om elavtal designas? Håll det simpelt!

För den som vill designa en hemsida som handlar om el och elavtal finns det mycket att tänka på. Det viktigaste på sidan är att den information besökare önskar finns där och att den är lättillgänglig. Informationen kan handla till exempel om vilka elbolag det är möjligt att teckna elavtal med inom ett visst område, och hur de olika avtalen ser ut. För att sidan ska bli översiktlig och lätt för besökarna att använda är en sak nästan ännu viktigare än vilken information som finns: att den presenteras på ett enkelt och strukturerat sätt.

Enkelhet och tydlighet

Enkelhet och tydlighet behöver inte vara samma sak, men för att tydlighet ska kunna uppnås är nog enkelheten ett måste. För en sida som innehåller massor av siffror och villkor för elavtal hos olika elbolag är enkelheten helt nödvändig. Håller den som står bakom sidan inte det simpelt är det stor risk att allt uppfattas som rörigt, svårt att förstå och att det blir svårt att hitta. Risken finns då att det som är tänkt som en hjälp för den som vill jämföra olika elavtal inte blir någon hjälp utan mest något som gör människor trötta och uppgivna.

Möjligheten att jämföra

Det de allra flesta söker efter är ett sätt att jämföra olika elavtal, vad elbolagen har för priser och andra villkor. Bor någon till exempel i Skellefteå ska det gå att se vad Skellefteå Kraft erbjuder för alternativ och vad deras konkurrenter erbjuder. En sak som är komplicerad är att det ibland kan verka som att avtalen ser likadana ut, men det kan finnas avgifter som gör att kostnaden ändå blir olika beroende på vilket val som görs. Det är sådant besökare på en sida om el är intresserade av. Missa inte detaljerna, det är de som kommer göra att sidan blir populär och väljs framför andra motsvarande sidor. Så trots att sidan behöver hållas simpel ska detaljerna rymmas, så att besökarna på sidan inte blir utan någon viktig information.

Vad är enkelhet?

I att ha en enkel sida ingår det att den har en tydlig struktur. Med en välstrukturerad sida går det lätt att hitta den information som söks, menyerna är logiska och allt flyter på när någon besöker den. Men enkelhet kan också handla om själva innehållet, valet av vad som finns där, inte bara hur det presenteras. För den som aldrig valt bland olika elavtal förut kan det kännas som en djungel. Att förklara begrepp som kanske de flesta redan känner till är också en typ av enkelhet och en ganska lätt sak att erbjuda. Vad är skillnaden mellan fast pris och rörligt pris till exempel? Det tar inte så lång tid att skriva ner den informationen, men om den finns på sidan kan den ha stor betydelse för upplevelsen av att det är en sida som gör det enklare att förstå sig på elavtal. Att skriva en lista med vilka fördelar som finns med olika typer av elavtal kan också vara en god idé. Det behöver inte göras som reklam för ett visst elbolags avtal, utan kan hållas mer allmänt.