Hur lägger man till innehåll på sin 404-sida med WordPress?

404 error eller error 404 är en standardfelkod i HTTP-protokollet som betecknar att webbsidan som efterfrågats inte finns eller inte kan hittas.

Gör er 404-sida mer effektiv

Har man en aktiv 404-sida kan alla HTTP-anrop till en sida som inte finns eller inte längre är tillgänglig hänvisas till er 404-sida. Men utan någon information på er 404-sida blir besökaren inte mycket klokare, och det är lätt att tappa just den besökaren. Istället kan man lägga till några funktioner som kan leda tillbaka besökaren till andra artiklar och sidor istället, och här är några tips och koder som ni ganska enkelt kan lägga till på er 404 sida. Detta fungerar oavsett vad man har för sida, vare sig det är en blogg, sida som säljer tjänster som massage eller jämförelsesida, detta fungerar för alla sidor som använder WordPress. Läs vidare för tips!

Såhär visar du ditt blogg-arkiv månadsvis

Lägg till följande kod i er 404.php:
<?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>

Visa en lista med era kategorier

<?php wp_list_cats(); ?>

 Visa de mest använda taggarna

<?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=12&unit=pt&number=30&format=list&order=RAND'); ?>

Visa era senaste artiklar

<?php get_archives('postbypost', '17', 'custom', '<li>', '</li>'); ?>

Visa era populäraste artiklar baserat på kommentarer

<h3>Populära Artiklar</h3> <ul> <?php $result = $wpdb->get_results("SELECT comment_count,ID,post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , 9"); foreach ($result as $post) { setup_postdata($post); $postid = $post->ID; $title = $post->post_title; $commentcount = $post->comment_count; if ($commentcount != 0) { ?>
<li><a href="<?php echo get_permalink($postid); ?>" title="<?php echo $title ?>"> <?php echo $title ?></a> {<?php echo $commentcount ?>}</li> <?php } } ?>
</ul>

Visa en häftig bild

Det finns säkert andra sätt att än detta för att lägga till en bild på sin 404-sida, men så här gjorde jag.

Först letade jag upp en bild (som man naturligtvis får använda) med 404 anknytning. Sedan skapade jag en testartikel valde Upload/Insert, bläddra och peka på er bild och ladda upp. Välj Link URL – ingen. Infoga bilden i er artikel . Växla över till HTML vyn och kopiera hela bildkoden för bilden och i mitt fall blev det så här.
<a href="http://minblogg.com/wp-content/uploads/2009/09/4041.jpg" title="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://minblogg.com/wp-content/uploads/2009/09/4041.jpg" alt="404" title="404" width="540" height="300" /></a>
Stäng er testartikel, och ni kan radera den.

Gå till Utseende — Redigerare — Välj att redigera er 404.php

Klistra in koden! Var ni kan lägga in koden kan bero lite på hur 404 sidan är skriven, men i mitt fall placerade jag bilden precis under en rad som ser ut såhär:
<!-- Latest Starts -->
Ni får helt enkelt testa er fram och placera er bild var det passar. Men nu finns det även en fräck bild på er 404 sida för att uppmärksamma era besökare en smula till och förhoppningsvis klickar dem vidare på er blogg.

Publicerat i Tips: